Om privat pasningsordning

Godkendt af Aalborgkommune 5 maj 2006 under § 78 privat pasning…..

GODKENDT til 15 børn pr jan 2020.

Jeg er selvstændige & ansvarlige for børnene trivsel & udvikling. Vi kan på lige fod med et dagtilbud gøre brug af fagfolk på forskellige områder, når og hvis dette er nødvendigt.

I tilfælde af sygdom har vi en vikar tilknyttet, så derfor:

Er dit barn i dagpleje hos os, kommer det ALDRIG i gæstedagpleje, og I som forældre undgår stressede morgener med nye ansigter. Jeg har faste vikar, som kommune har indhentet oplysninger på

Dog er der ikke vikar i ferie, da I jo også selv skal holde ferie.

Frihed med børnene:

Vi kan i langt højre grad bestemme og planlægge en dag, så det passer til alles behov. Både børnenes og de voksnes.

Jeg forsøger at efterkomme så meget som muligt, af det forældrene ønsker.

Alle i min pasningsordning er godkendt af kommunen både personalt. vikar samt skovtroldens omgivelser. Der indhentes straffeattest, socialattest og pædofili-attest.

Der kommer  tilsyn mindst 4 gange om året i skovtrolden

Tilsyn:

Der bliver ført tilsyn at kommunen, 4 gange om året både anmeldt og uanmeldt. De kan også tage godkendelsen tilbage, såfremt der er ting der ikke er som de skal være.

Pædagogisk & kurser:

Vi kan også hente råd og vejledning. I vores klub/ forening afholder vi også foredrag /kurser. Og vi modtager nyhedsbreve fra kommunen, samt vores Klub/forening.

Jeg har selv været på et kurset “2006” med indblik i børnepsykologi, dagligdag, samarbejde med myndigheder, omsorgssvigt, forældresamarbejde, m.m. Siden har jeg bla deltaget i & vil løbende tage imod de kursuser vi bliver tilbudt.

Yoga for børn

Sanseuddannelse ” igangværende uddannelse ”

Sanse grundkursus

Sous kursus   … børnenes udvikling

Første hjælp

Souskursus … Forældresamarbejde/ kommunikation

Foredrag i sanser & motorik

Grønne spir / natur dagpleje

kursus  yoga for børn

 • Leg læring og børns hjerner v Ann Knudsen “foredrag”
 • Souskursus …Neuropædagogik som pædagogiks redskab
 • Souskursus .. Børn & natur “naturdagplejer”
 • Foredrag ” børn i sorg”
 • Legetek
 • Souskursus “mad i dagplejen”
 • Souskursus “Idrætsdagplejer”
 • Sensitive børn
 • Foredrag om søvn
 • Kursus i legetek Kompentencehjulet som bruges i dagplejen
 • Souskursus “Børn & sprog”
 • Tavshedspligt/underretning
 • Infomøde om kurser v SOSU NORD.
 • Sosukursus ( 1 aften over 10 uger)
 • Tavshedspligt og underretningspligt.
 • Konflikthåndtering v. Jeanne Eriksen
 • Børn og sund mad v. Diætist Marianne Fabrinn
 • Børn og Søvn v. Jan Ovesen.
 • Syn,motorik & indlæring v/ Dorthe Borgkvist
 • leg & bevægelse
 • Fortidligt førte børn
 • Inspirationskursus v/ Michael Bach (musik,leg bevægelse)
 • Kommunikation/forældresamarbejde v/ Merte Lindholmer
 • Sosu kursus (1 aften over 7 uger)
 • Børns sprog v/ Claus Pedersen (sprogudvikling,sprogstimulering,talevanskeligheder)
 • Kræsne børn til at spise v/Børnelæge Olav Bennedbæk
 • Mad & kost
 • Tidligte fødte børn v/ Preem team
 • Førstehjælp
 • Fordrag Lola Jensen
 • Fordrag Jane Ekstrøm
 • Kommunikation & forældrearbejde
 • Førstehjælp
 • Bevar dig vel v/ Lene Olsen zoneterapeut
 • 2 ugers familiepleje kursus sosu